Teenused

Katuste ehitus

 • Sarikate ja fermide paigaldus
 • Roovi ja aluskatte paigaldus
 • Plekk-katused
 • Asbesti vaba eterniitkatused
 • Bituumensindel katused
 • Tuulekastide ehitus
 • Vihmaveesüsteemide ja katuse turvatoodete paigaldus

Fassaaditööd

 • Soojustuse ja tuuletõkkega voodrilaua paigaldus
 • Soojustusega plekkfassaadi paigaldus
 • Erinevate fassaadiplaatide paigaldamine
 • Fassaadide pesu ja värvimine

Betooni- ja müüritööd

 • Põrandate soojustamine, armeerimine ja betoneerimine
 • Vundamentide ehitus ( valamine, ladumine, soojustamine)
 • Müüride ladumine ( Fibo, Columbia, Aeroc )

Sise-ja välisseinte ehitus

 • Puidust seinte ehitus
 • Sise-ja välisseinte ladumine (Fibo, Columbia, Aeroc)
 • Kipsseinte ehitus ( puit ja metallkarkassil)

Üldehitustööd

 • Avade lõikamine puit ja kiviseintesse
 • Akende ja uste paigaldus
 • Siseviimistlustööd
 • Plaatimine
 • Kipsitööd
 • Terrasside ehitus
 • Aiamajade ja kuuride ehitus
 • Saunade ehitus
 • Ripplagede ehitus

Muud teenused

 • Kauba vedu kinniste haagistega (1,85 x 3,5 ja 1,2 x 2,5)
 • Lumetõrje ATV-ga
 • Peotelgi rent (5x10m)